กระดาษน้ำตาล 250 KT

กระดาษน้ำตาลมีความฟูและหนากว่ากระดาษอาร์ต

กระดาษน้ำตาล 250 KT มีความหนาใกล้เคียงกระดาษอาร์ต

อาร์ต310แกรม

Visitors: 102,517