ราคา จำหน่าย กระดาษน้ำตาล KP 300 แกรม (ใช้ผลิตกล่องขนาดเล็ก)

                 

กระดาษน้ำตาล300KP มีความหนาใกล้เคียงกระดาษอาร์ต500แกรม และกระดาษน้ำตาล240KP มีความหนาใกล้เคียงกระดาษอาร์ต380แกรม

   

Visitors: 99,645