กระดาษนำ้ตาล (คราฟท์)

กระดาษน้ำตาล (คราฟท์) สามารถใช้กับงานต่างๆ อาทิเช่น ผลิตเป็นถุงกระดาษสำหรับใส่แก้วกาแฟ ฉลากชื่อร้านพันรอบแก้วกาแฟ  เมนูร้านกาแฟ-อาหาร  ฉลากสำหรับใส่กับสินค้าออแกนิค แผ่นรองเท้าคาร์แคร์ กล่องขนาดเล็ก

1. KA  : ด้านหน้าสีเหลืองทอง ด้านหลังสีน้ำตาล

2. KI   : ด้านหน้าสีน้ำตาลอ่อน ด้านหลังสีน้ำตาล

3. KP   :ด้านหน้าสีน้ำตาลเข้มผิวเรียบ ด้านหลังสีน้ำตาลเข้มผิวหยาบ

Visitors: 99,651