สติ๊กเกอร์กระดาษ

สติ๊กเกอร์กระดาษ เหมาะกับงานพิมพ์ฉลากสินค้าหลากหลายรูปแบบ แถบบาร์โค้ด/รหัสสินค้า  

หรือติดกับวัสดุที่แห้ง ไม่เปียกชื้นหรือโดนน้ำ 
ความแตกต่างของสติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา หลังขาว และ หลังเขียว คือ ไลน์เนอร์ (พื้นหลัง) ของหลังเขียวจะหนากว่า
Visitors: 100,671